Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer lezen: Privacybeleid
melding sluiten

Actievoorwaarden Renault Nederland winactie Zomeractie 2019 – Compleet verzorgde reis naar Belize.

Algemeen
Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie " Zomeractie 2019 – Compleet verzorgde reis naar Belize" (de "Actie") van Renault Nederland N.V. ("Renault") gevestigd aan de Boeingavenue 275, 119 PD Schiphol-Rijk. De Actie wordt feitelijk georganiseerd (vertegenwoordigd) door Touch Consumer Promotions B.V. ("Touch"). Gevestigd aan de Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht. Deze actievoorwaarden zijn tevens te raadplegen op renault.nl/actievoorwaarden.

Deelname en actieperiode
1. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die een Zomercheck heeft laten uitvoeren bij de Renault-dealer tussen 1 juni 2019 en 24 augustus 2019 en hier een factuur van heeft ontvangen.
2. Deelname aan de Actie is mogelijk Via myrenault.nl. Hier dient het factuurnummer, de factuurdatum van de uitgevoerde Zomercheck en de persoonsgegevens (NAW, email en kenteken) aan Renault doorgegeven te worden.
3. Deelname aan de Actie overeenkomstig § 2 is mogelijk tussen 1 juni 2019 en 31 augustus 2019.
4. Voor deelname is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.
5. Deelnemers die kans willen maken op de prijs dienen in een het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
6. Medewerkers van Renault Nederland N.V., moeder-, zuster- of dochtermaatschappijen en de vertegenwoordiger die direct betrokken is bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname. Ook partners of familie van deze medewerkers zijn van deelname uitgesloten.
7. Renault heeft het recht om deelnemers aan deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer (i) op enige wijze fraude pleegt of probeert te plegen, (ii) de Actie onrechtmatig beïnvloedt, of (iii) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.
8. Deelname is uitgesloten voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
9. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

Prijzen en toekenning
10. De winnaar van de eerste prijs wint:
- een compleet verzorgde 12-daagse reis naar Belize voor 2 personen ter waarde van gemiddeld € 5.400,- (exacte waarde afhankelijk van de periode)
ÓF
- een reischeque t.w.v. € 3.500,-, vrij te besteden bij Touch Travel
11. Indien wordt gekozen voor het verblijf in Belize, dan omvat dit de volgende elementen:
i. Vlucht Amsterdam – Atlanta
ii. 1 overnachting Airpothotel in Atlanta o.b.v. logies en ontbijt
iii. 4 dagen autohuur (type Ford Ranger Pick Up of soortgelijk incl. Full Insurance verzekering
iv. 4 overnachtingen Black Rock Lodge, Classic Cabin o.b.v. volpension
v. Watertaxi Belize City – San Pedro
vi. 5 overnachtingen Ramon’s Village, Seaside standard Cabana o.b.v. volpension
vii. Vlucht San Pedro – Belize City
viii. Vlucht Belize City – Amsterdam (via Atlanta)
ix. Reisverzekering voor 2 volwassenen via www.europeesche.nl
TBD: waar zetten we de tour naar de mangrove tussen?? Wil ik er wel in vermeld hebben aangezien dit specifiek odd vd prijs is .
12. Indien wordt gekozen voor de reischeque t.w.v. € 3.500,-, dan dient die in éénmaal te worden besteed. Bij een reissom lager dan het bedrag van de cheque vind geen uitkering van het restant plaats, dit komt automatisch te vervallen.
13. Alle overige uitgaven voor, tijdens en na de reis komen voor rekening van de winnaar. In het geval dat enige documentatie, waaronder maar niet beperkend tot een visum vereist is, is dit de verantwoordelijkheid van de winnaar van de prijs.
14. Nadat de vertrekdatum schriftelijk is bevestigd is het niet meer mogelijk de vertrekdatum en de spelling van de namen van het reisgezelschap te wijzigen.
15. De gewenste datum en benodigde gegevens voor het uitvoeren van de gewonnen prijs dient uiterlijk op 31 maart 2020 te zijn afgestemd met Touch. Indien de boeking dan niet is voltooid, vervalt het recht op de prijs.
16. Indien wordt gekozen voor de reis naar Belize, dan is deze uitsluitend geldig voor aankomsten in de periode januari t/m maart 2020
17. Indien wordt gekozen voor de reischeque, dan is deze geldig voor aankomsten in de periode t/m 1 december 2020.

18. Voor de tweede prijs worden 3 winnaars getrokken, deze winnen allemaal een jaarabonnement van Burgers’ Zoo voor een gezin (max vijf personen) t.w.v. € xxx,-
19. Voor de derde prijs worden 3 winnaars getrokken, deze winnen allemaal een VIP tour achter de schermen bij de Ocean in Burgers’ Zoo t.w.v. € xxx,-
I. Incl. entree tot het park
II. Periode incl. tijden?  Moeten we afstemmen > Graag mogelijkheden delen
III. Minimaal 2 weken vooraf boeken via xxx
IV. Onbeperkt geldig

20. Voor alle prijzen geldt dat deze niet geldig zijn i.c.m. andere acties, kortingen, vouchers of bestaande boekingen.
21. Voor alle prijzen geldt dat ze persoonsgebonden zijn, niet overdraagbaar zijn, niet verhandelbaar zijn en niet inwisselbaar zijn voor geld.
22. De kansspelbelasting die eventueel verschuldigd is over de prijs komt geheel voor rekening
van Renault.

Bepaling en bekendmaking winnaars
23. Uit alle deelnemers zal Renault op 3 september 2019 door middel van een notariële loting 7 winnaars bepalen uit de deelnemers die zich overeenkomstig § 2 en § 3 hebben aangemeld voor de Actie.
a. 1 winnaar van de hoofdprijs overeenkomstig §10
b. 3 winnaars van de tweede prijs overeenkomstig §18
c. 3 winnaars van de derde prijs overeenkomstig §19
24. De winnaars van de prijs zullen binnen 1 week na de trekkingsdatum via e-mail en/of telefonisch op de hoogte worden gebracht (de door winnaar verstrekte gegevens zijn hiervoor bepalend en zullen worden gebruikt).
25. Indien Renault niet in contact kan komen met de winnaars van de prijs binnen 1 maand na de trekkingsdatum, dan vervalt diens aanspraak op de door hem/haar gewonnen prijs. Renault zal in dat geval een nieuwe winnaar aanwijzen op de wijze zoals eerder beschreven.
Privacy en persoonsgegevens
26. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
27. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Renault met inachtneming van het privacy beleid dat te vinden is op www.renault.nl
28. Renault is de verantwoordelijke voor het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de Actie. Renault zal de gegevens van de winnaars delen met Touch in het kader van de uitvoering van de prijs. Direct na het gebruik zal Touch deze gegevens verwijderen en vernietigen.
29. De in verband met de Actie aan Renault verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Hierbij geef je Renault toestemming om je persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.
30. Renault zorgt voor passende organisatorische, bestuurlijke, technische en fysieke waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. Persoonsgegevens zullen worden vernietigd zodra de actie is afgelopen. In afwijking hiervan zullen de persoonsgegevens van de winnaars een korte periode na afloop van de Actie worden bewaard voor zover dat nodig is voor het uitreiken van de prijs.
31. De deelnemer heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en om zijn persoonsgegevens te corrigeren, wissen of af te laten schermen als de persoonsgegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn. Als de deelnemer niet langer wenst dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Actie of bepaalde toestemmingen wil intrekken, dan zal Renault op zijn verzoek de participatie van de deelnemer aan de Actie annuleren, de persoonsgegevens van de deelnemer anonimiseren en iedere verwijzing naar de deelnemer verwijderen.
Wijziging Actievoorwaarden
32. Renault is gerechtigd deze Actievoorwaarden (zonder vooraankondiging of opgaaf van redenen) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de deelnemers zijn. Renault zal een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden op www.renault.nl/actievoorwaarden.
Opnamen en publiciteit
33. Deelnemers verlenen aan Renault het onvoorwaardelijke recht om van hun deelname en het verblijf opnamen te maken, deze openbaar te maken, en deze al dan niet in bewerkte vorm, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, dan wel anderszins te exploiteren, op welke wijze nu of in de toekomst ook bekend. Winnaars zullen deelnemen aan aanvullende publiciteit, welke publiciteit te allen tijde redelijk en gerelateerd aan de Actie zal zijn. Zij ontvangen hiervoor geen (financiële) vergoeding.
34. Deelnemers doen onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Deelnemers erkennen uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat Renault het recht heeft om opnamen naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
35. Noch Renault en/of haar vertegenwoordigers kunnen de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de prijzen garanderen.
36. Renault is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Renault en/of derden te verstrekken prijzen.
37. Renault is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
38. Renault besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Renault of andere door Renault openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook kunnen niet aan Renault worden tegengeworpen.
Diversen
39. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Renault.
40. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Renault gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
41. Op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
42. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Renault, afdeling Klant Relaties via gratis telefoonnummer 0800-0303 of per e-mail via klantrelaties@renault.nl. Renault streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. De deelnemer ontvangt telefonisch of schriftelijk reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van Renault een voorstel om de klacht af te handelen.
Versie: 1 juni 2019


1. Met de Uitjes Kortingskaart heb je recht op kortingen oplopend tot maximaal 70% op allerlei dagjes uit. Denk hierbij aan pretparken, dierentuinen, theatervoorstellingen, wellnesscentra en restaurants.

2. Heb je de Uitjes Kortingskaart digitaal ontvangen? Deze is geldig vanaf de activatiedatum tot en met 30 september 2019. Heb je de Uitjes Kortingskaart zowel digitaal als fysiek ontvangen? Deze is geldig vanaf de activatiedatum tot en met 28 februari 2020. Na deze datum kun je geen gebruik meer maken van de Uitjes Kortingskaart.

3. De Uitjes Kortingskaart is uitsluitend te gebruiken voor de aanbiedingen op de websitehttps://uitjeskortingskaart.nl/pricewise.

4. De Uitjes Kortingskaart is niet te gebruiken in combinatie met andere aanbiedingen. De aanbiedingen zijn geldig op basis van beschikbaarheid. Op = op.

5. De Uitjes Kortingskaart heeft geen geldelijke waarde en mag niet doorverkocht worden.

6. De Uitjes Kortingskaart is niet in te wisselen voor geld.

7. Aangekochte tickets via het Uitjes Kortingskaartplatform kunnen niet worden gewijzigd en/of geretourneerd.

8. Aangekochte tickets via het Uitjes Kortingskaartplatform mogen niet aan derden worden doorverkocht of op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect aan derden worden verstrekt.

9. De levertijd van tickets kan verschillen per aanbieding. Raadpleeg hiervoor per aanbieding de toelichting.

10. Aanbieders die worden getoond op het Uitjes Kortingskaartplatform behouden zich het recht voor bepaalde dagen uit te sluiten van beschikbaarheid.

11. Bij het redelijk vermoeden van fraude of misbruik hebben de organisator, zijn agenten en distributeurs het recht aangekochte tickets in te trekken of te blokkeren.

12. De organisator, zijn agenten en distributeurs kunnen geen compensatie bieden voor verloren, gestolen of beschadigde Uitjes Kortingskaarten.

13. Door het gebruik van de Uitjes Kortingskaart ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

14. Organisator van de actie: Touch Consumer Promotions B.V., Escudostraat 2, 2991XV Barendrecht. KvK: 57705240